Program vedtatt 141118

«Vi vil stille opp for Harstad»
Å stille opp før hverandre og for kommunen blir slagordet til Harstad arbeiderparti de 4 neste årene. 
Den 14. november vedtok ett fullsatt medlemsmøte et ambisiøst og konkret program, som er tuftet på at fellesskapet stiller opp når du trenger det. De sosialdemokratiske verdiene som ligger i å dele på godene og ha like rettigheter gjennomsyrer programmet. Dette kommer spesielt frem i et helt kapittel om boligpolitikk. Trygg og sunn økonomistyring er et fremhevet kapittel i programmet. Ellers er by og land – ivaretatt. Næringspolitikk, kultur, Barn og unge samt Helse og sosial har også fått mange gode konkrete tiltak. 
Ordførerkandidaten til Harstad Arbeiderpartiet, Kari-Anne Opsal ble valgt tidligere på ett medlemsmøte. Hun sammen med Trond Heide Henningsen, Sigrid Ina Simonsen og Kjetil Bjørklund er de kumulerte på listen. Listen for øvrig ble i møte omtalt som en spennende, god og variert liste med noe nytt og noe gammelt. Vi mener å ha fått frem rimelig god bredde i folket i denne listen. 
Kari-Anne Opsal sa i møte at dette blir knallbra! Med det godt gjennomarbeidede programmet og det flotte laget.